Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Als u als koorlid behoefte heeft aan inschakeling van een vertrouwenspersoon om ongewenst gedrag binnen het koor ter sprake te brengen dan kunt u contact opnemen met één van de vertrouwenscontactpersonen van het Vrijwilligers Centrum Wageningen, via de mail:
vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl

Het bestuur verplicht zich om in geval van een melding naar een oplossing te zoeken van het probleem onder leiding van de vertrouwenscontactpersoon.

Van de website: Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij ongewenst gedrag

Wij zijn Machteld Speets en Machteld Vos de Wael, de 2 vertrouwenscontactpersonen ten behoeve van Wageningse (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen die hierin zelf niet kunnen voorzien. We zijn verbonden met het Vrijwilligers Centrum Wageningen en hebben een training voor deze functie gevolgd via NOC*NSF.

Bij ons kan je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag. Dit kan gaan om:

  • Ongewenst (seksueel) gedrag
  • Pesten en gepest worden, discriminatie
  • Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt

Als vertrouwenscontactpersonen maken we een afspraak op neutraal terrein. We luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om het probleem aan te pakken. We begeleiden het proces waarin je zelf actie onderneemt.

Het gesprek is vertrouwelijk. Je mailt hiervoor naar vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl

Confidential Advisers in case of unwanted behavior

We are Machteld Speets and Machteld Vos de Wael, the two confidential advisers for sports clubs, cultural organizations and foundations in Wageningen that can not provide for this themselves. We are connected to the Voluntary Center Wageningen (Dutch: Vrijwilligerscentrum Wageningen)  and are trained for this function via NOC * NSF.

You can contact us with questions about and reports of all forms of unwanted behaviour. This can involve:

  • Unwanted (sexual) behaviour
  • Bullying and being bullied, discrimination
  • The feeling that you are not accepted for some reason
  • Unacceptable behavior: someone does something that is uncomfortable to you

As confidential advisers we can meet with you on neutral ground. We listen to your story and help you look for ways to deal with the problem. We guide the process in which you take action yourself.

The conversation is confidential. You can mail to:

vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl