Het Koor

Toonkunstkoor Wageningen is een groot gemengd koor van ongeveer 75 leden, mannen en vrouwen, vaak aangevuld met projectleden. Het is één van de grotere koren uit de regio. We zingen klassieke koormuziek, bij concerten begeleid door professionele orkesten, pianisten of organisten, en met professionele vocale solisten. We geven meestal twee concerten per jaar, waarbij geregeld samenwerking met verschillende Wageningse groepen wordt gezocht zoals scholen, dansgroepen en theatermakers.

Via de repetities vormen we een platform voor het actief bezig zijn met klassieke muziek. Daarbij vinden wij het belangrijk door middel van onze concerten mensen in de regio de gelegenheid te geven tegen een relatief voordelige prijs van live klassieke muziek te genieten.

Generale repetitie Mozart / Hummel

De repetities, concerten en repertoirekeuze stonden tot 31 december 2017 onder leiding van dirigent Patrick van der Linden. Hij was sinds 2009 verbonden aan ons koor.

Vansf 1 januari 2018 worden we begeleid door dirigent Hans de Wilde Bij de repetities wordt hij bijgestaan door een uitstekende pianist: sinds april 2015 is dat Mark Toxopeus.

Kwaliteit Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de koorklank en het op niveau houden en verbeteren van de zangkwaliteiten van de individuele leden. Elke repetitie wordt begonnen met warming-up en stemvorming. Daarnaast wordt geregeld extra stemvorming aangeboden aan de leden. Periodiek worden de leden uitgenodigd voor te zingen voor de dirigent en een stempedagoog, zodat ieder een persoonlijk stemadvies krijgt.

Historie Al voor de tweede wereldoorlog (van 1914–1923) was er in Wageningen een Toonkunstkoor. Het huidige Toonkunstkoor Wageningen is opgericht op 18 juli 1946 in De Tien Zilverlingen aan de Markt. Op 19 september 1946 werd de eerste koorrepetitie gehouden. Al snel zocht men aansluiting bij de toenmalige “Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst", een landelijke organisatie die tot doel had de muziekbeoefening (“toonkunst” = muziek) te bevorderen. Hiertoe werden op veel plaatsen in Nederland muziekscholen opgericht en koren actief ondersteund.
Het koor kent dus een lange historie van het uitvoeren van concerten, vaak werd opgetreden met bekende solisten zoals Aafje Heijnis, Erna Sporenberg, Elly Ameling, Maarten Koningsberger, Maarten Engeltjes en Iris de Koomen.

Vele jaren verzorgde het Toonkunstkoor het jaarlijkse herdenkingsconcert op 4 mei. Sinds de begin jaren 2000 wordt dit concert door telkens wisselende koren en/of orkesten uit Wageningen uitgevoerd.

Dirigenten Het koor begon onder dirigent Albert Kettelarij. Deze werd in 1972 opgevolgd door Fons Schellekens. Ook deze dirigent diende het Toonkunstkoor zeer lang, tot 1990 toen hij werd opgevolgd door Ger Vos. Ger Vos leidde het koor gedurende 19 jaar op inspirerende wijze. In mei 2009 werd hij opgevolgd door Patrick van der Linden en nu werken we onder Hans de Wilde.

Sinds 2004 wordt er gerepeteerd in de Doopsgezinde Kerk aan de Arboretumlaan/August Faliseweg, nadat het koor de aula van Pantarijn moest verlaten in verband met de voorgenomen sloop van het schoolgebouw.

Onder het tabblad “repertoire” kunt u de complete concertgeschiedenis van het Toonkunstkoor vinden.