Kwaliteit

Toonkunstkoor Wageningen streeft ernaar kwaliteit te leveren en uitvoeringen te geven op een zo hoog mogelijk niveau. Daarvoor is deskundigheid van de leiding en begeleiding een eerste vereiste. Die hoge kwaliteitseisen brengen, bijna vanzelfsprekend, zeer forse kosten met zich mee.
Toonkunstkoor Wageningen krijgt nog slechts incidenteel subsidies van de Gemeente Wageningen en van fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds en moet derhalve al deze kosten uit eigen inkomsten financieren. Zonder de steun van sponsors en donateurs is het onmogelijk om dit financiële plaatje rond te krijgen.

Comité van aanbeveling:

  • drs. G. (Gerard) Engels, vz College van Bestuur Regionale Scholengemeenschap Pantarijn, Wageningen
  • C. (Cees) Mobach, musicus, Wageningen
  • L. (Laura) Tammeling, zangpedagoge / dirigent / koorcoach

Donatie- en sponsormogelijkheden:

Er bestaan verschillende sponsoring- en donatiemogelijkheden, waarvan onderstaand een aantal voorbeelden is genoemd. Iedere andere vorm van sponsoring is bespreekbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze penningmeester Jaap van Dorp, tel. 0317-426892, e-mail penningmeester.tkw@gmail.com.

Daarnaast is sponsoring mogelijk via de Stichting Vrienden van Toonkunstkoor Wageningen. Nadere informatie bij Joke Jansen, penningmeester van deze Stichting: Tel. 0317- 423369; e-mail joke-janssen@chello.nl.

Zie ook de pagina Vrienden op deze website.

Het spreekt voor zich dat iedere vorm van sponsoring door bestuur en leden van Toonkunstkoor Wageningen
zeer op prijs wordt gesteld.