Lid worden?

Ondanks de beperkingen i.v.m. corona is het mogelijk u als "belangstellend lid" aan te melden! We rekenen erop dat we in de loop van de eerste helft van het jaar een vliegende start kunnen maken omdat leden ook veel thuis oefenen, of via Zoom. 
Het koor gaat zodra het kan weer in Ons Huis repeteren, mogelijk eerst in halve bezetting met een aangepast programma. Het aantal personen dat kan meedoen blijft beperkt.
Bent u geïnteresseerd: neem dan zeker contact op! We zetten u op de lijst belangstellenden.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en u krijgt bericht zodra we weer "gewoon" kunnen repeteren.

Als u lid wilt worden dan bent u van harte welkom. Komt u eens langs op één van onze repetities om te ervaren hoe het is om mee te zingen en de sfeer te proeven. Wij repeteren elke dinsdag van 20.00 - 22.15 uur in Ons Huis, Harnjesweg 84, 6706 AV, Wageningen.
De pauze is van 21.00 – 21.15.

De bladmuziek kunt u tijdelijk lenen; wordt u lid dan schaft u deze zelf aan. Als u wilt komen kennismaken, neem dan contact op met onze secretaris Itsk van Haaften, secretaris.tkw@gmail.com of 0318-415420. Zij zorgt ervoor dat u wordt opgevangen en dat er bladmuziek voor u klaarligt.

Studie-ochtend voor de Bach-middag

Voorzingen U kunt 3x vrijblijvend meedoen. Als u besluit lid te willen worden, wordt er een afspraak met de dirigent gemaakt om voor te zingen. De dirigent let op zuiver zingen, muzikaal gehoor, en kijkt hoe u een klein stukje (dat u van tevoren opkrijgt) zelf instudeert. Ook deelt hij u in bij de juiste stemgroep. Het voorzingen gebeurt in een aparte ruimte in aanwezigheid van alleen de dirigent en een bestuurslid.

Toelatingseisen Het is gemakkelijk als u noten kunt lezen, maar dit is geen vereiste. Van leden wordt verwacht dat ze thuis oefenen zodat leden de noten van de in te studeren stukken grotendeels kennen. Mensen die geen noten lezen kunnen oefenen met midi-bestanden van bijvoorbeeld Cyberbass.com. Ook zijn er oefen-cd's in de handel.
Op de repetities kunnen we dan voornamelijk met muziek bezig zijn.

Wij streven een evenwichtige leeftijdsopbouw van het koor na. Daarom zijn wij  momenteel vooral op zoek naar wat jongere leden (25-55 jaar). Bent u iets ouder maar heeft u een goede stem en veel zangervaring, dan bent u toch welkom om te komen voorzingen, de dirigent beslist per individueel geval. Wij zijn met name op zoek naar sopranen, tenoren en bassen; wij zijn op dit moment in verband met de koorbalans terughoudend met het aannemen van alten, maar ook hier beslist de dirigent per individueel geval.

Repetities en Studieochtenden Leden worden geacht aan alle repetities deel te nemen. Elke repetitie wordt begonnen met inzingen en stemvorming.
Een paar weken voor een concert wordt op een zaterdag een studieochtend gehouden. Soms in combinatie met een gratis lunchconcert na afloop.

Stemvorming De stemkwaliteit kan sterk worden verbeterd door oefening en zangles. Daarom worden de leden gestimuleerd om ook zelf aan hun stemkwaliteit te werken, bijvoorbeeld door het nemen van zangles. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat de leden om de drie jaar een stemtest en een persoonlijk stemvormingsadvies krijgen.

Bladmuziek Deze wordt voorafgaand aan een repetitieperiode besteld door de bibliothecaris. Wordt u lid tijdens een lopende repetitieperiode, dan kunt u de bladmuziek zelf aanschaffen bij een muziekhandel (overleg eerst met de bibliothecaris over de gewenste uitgave). In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van huurpartijen. Het is niet toegestaan om tijdens uitvoeringen van kopieën te zingen.

Contributie De hoogte van de contributie is € 265,- per kalenderjaar. Daarbij komen de kosten van de eigen bladmuziek. Het instuderen en uitvoeren van één concertprogramma noemen we een project. Wilt u eenmalig aan een project deelnemen dan bestaat de mogelijkheid projectlid te worden. Studenten betalen € 60,- per project, exclusief bladmuziek. Gewone projectleden betalen € 25,- per maand.