Stemtest

Eens in de 3 jaar krijgen alle koorleden een stemtest. Het ene jaar de alten en de tenoren. Het volgende jaar de bassen en de sopranen. Dan een jaar geen testen. Het bestuurslid met de rol commissaris kwaliteit organiseert dit en is aanwezig bij de testen. De eerstvolgende stemtesten worden gehouden na de zomer in 2025, de alten en tenoren zijn dan aan de beurt.

Wat kun je verwachten

Van te voren krijg je een (deel van een) liedje wat je alvast thuis kan oefenen. De stemtest doe je samen met 4 andere koorleden, de dirigent en een zangdocent. De stemtest duurt ongeveer 20 minuten.

Je zingt eerst je stem los. Daarna luisteren dirigent en docent naar je bereik: hoe hoog/laag kom je. Dat is om te bepalen of je nog steeds bij de goede stemgroep zingt. Dan zing je met z’n vieren het opgegeven stukje. Bij elkaar is dit genoeg voor de dirigent en zangdocent om inzicht in je stemkwaliteit te krijgen. Zij noteren hun bevindingen op een formulier (pdf), wat later met jou besproken wordt. Alleen jij krijgt het formulier te zien. Andere koorleden en bestuursleden krijgen dit niet te zien. Je bepaalt zelf wat je met anderen wilt delen.

Beoordeling

Na 1 of meer weken bespreekt de dirigent de test met je. De uitkomst kent  4 mogelijkheden:

  1. Je mag blijven of niet of
  2. Je gaat naar een stemgroep die beter bij je bereik past, of
  3. Je krijgt het advies om zangles te nemen, of
  4. Bij twijfel mag je na 1 jaar de test herhalen.

Spannend

Veel koorleden zijn zenuwachtig voor de stemtest. Dat is niet nodig want de sfeer is ongedwongen en je doet geen examen voor het conservatorium. Er kan en mag zeker met z’n allen gelachen worden, want het is altijd een fijn, ontspannen en positief leerzame gebeurtenis voor iedereen. De beoordeling vindt plaats met de grootste zorgvuldigheid. De kans dat je niet mag blijven zingen bij het koor is erg klein.