Eerste concert met Hans de Wilde

Ons eerste concert met onze nieuwe dirigent is goed bevallen! Hij brengt een sterke drive in, zodat we allemaal op scherp staan. Heel intensief, maar ook inspirerend.
Verder weer prima solisten, die ook als team mooi klonken. Ook waren we blij met de stabiele, welluidende, basis van het Ars Musica Orkest – u en ons inmiddels wel bekend.
De geluiden uit ons publiek waren ook positief, en daar doen we het natuurlijk voor.

Ook de combinatie van Händel en Vivaldi werkte goed. Beide stukken swingen, hebben moeilijke gedeelten (fuga’s!), maar zijn vooral mooi van toon en harmonie.

Hieronder een eerste visuele impressie. Voor meer foto’s, ga naar foto’s Podiumrepetitie en Concert.