Ha allen,

Enquête

61 koorleden vulden het enquêteformulier in. Daar zijn we heel blij mee. Annette Kempers kreeg het voor elkaar om alles te bundelen en de resultaten leesbaar te maken. Hier zijn ze. (Klik hier >>> Uitslagen enquête mei 2020) Ze komen ook op Google drive te staan.

Tijdens onze bestuursvergadering (per Zoom) hebben we besluiten genomen. Die zijn niet alleen gebaseerd op de uitkomsten van de enquête, maar ook op allerlei andere informatie die we o.a. uit de media en van jullie kregen.

  • we blijven voorzichtig en doen er alles aan om het koor op termijn te behouden
  • we proberen daarom pas na de zomer de repetities weer op te starten
  • de periode tot die tijd gebruiken we om uit te werken hoe we dat kunnen gaan doen
  • met de gemeente en Ons Huis kijken we naar het ventilatiesysteem en mogelijkheden tot indeling van de ruimte
  • als we het koor in groepen moeten verdelen (daar ziet het zeker naar uit) kiezen we voor één groep per avond een hele repetitie
  • die groep is samengesteld uit alle stemsoorten
  • ieder koorlid kiest zelf voor meedoen in de aangepaste vorm of voor opstarten als alles weer kan zonder maatregelen
  • voor het concert op 19 december zoeken we naar een indeling die kan, mag en financieel haalbaar is, we streven naar doorgaan
  • we zoeken mogelijkheden voor streaming verder uit om tot een financieel sluitend plaatje te komen.

ALV

Als koor zijn we verplicht een ALV te houden voor juli. Een noodverordening geeft ons de mogelijkheid tot uitstel of het in aangepaste vorm vergaderen (digitaal). Wij kiezen voor uitstel. Binnenkort sturen we jullie wel alvast de stukken toe.

Leuk

Cees Mobach is bereid ons te vergasten op digitale muziekbijeenkomsten, verheug je maar vast. Verder denken we aan een zangbijeenkomst in de buitenlucht begin juli in het Renkumse beekdal. Omdat we van het weer afhankelijk zijn gaan we dat kort tevoren organiseren en communiceren.

Zorg

We weten niet zeker of we alle koorleden kunnen bereiken en voldoende ondersteunen. 61 mensen dus wel, maar sommigen niet. Laat weten of we wat kunnen betekenen b.v. door uitleg per telefoon te geven over hoe je kunt oefenen met beschikbaar materiaal. Of misschien zit je financieel in de klem nu je je beroep niet kunt uitoefenen en geen inkomsten hebt. Als dat zo is zoeken we naar een oplossing voor de contributie.

Vraag

Er stond een initiatief in de krant aangekondigd om het vakantiegeld van de AOW te doneren aan cultuur. Iemand vroeg ons of het mogelijk is om dat rechtstreeks aan TKW te doneren. Dat kan! De beste vorm is om het bedrag over te maken aan de Vrienden van Toonkunstkoor Wageningen.

Bankrekening: NL62SNSB0920576184

T.n.v. Stichting Vrienden van Toonkunst Wageningen

Tenslotte

Als jullie vragen, opmerkingen of informatie hebben, stuur die dan naar het koorsecretariaat, niet naar Hans of Mark. Het betreft zaken voor het koorbestuur, daar moet je hen niet mee belasten.

Hartelijke groet, namens het bestuur,

Itsk van Haaften