Het voorjaarsconcert 2020 (Jenkins) zal plaatsvinden op zaterdag 2 mei, overdag de generale, ’s avonds het concert. We hebben voor deze datum gekozen omdat het Cantatekoor Wageningen een concert op 3 meiheeft gepland en het niet goed is als we op dezelfde datum concerteren;

We zijn nog op zoek naar aanvullende korte stukjes, die passen in het thema Vrede. Daar horen jullie later meer over;

Jenkins is – qua repetitie-invulling- niet voldoende tot mei volgend jaar. We hebben ons beraden op “iets erbij”. Nu kwam het verzoek van Toonkunstkoor Nijmegen om een aanvulling te zijn bij hun concert. I.k.v. de orgelconcerten in de Stevenskerk Nijmegen wordt als eerste concert een mis van Louis Vierne uitgevoerd (vanwege 150-jarige verjaardag) op dinsdag 16 juni 2020. Het is een korte mis (30 minuten). De orgelklank is fors, dus het TKN is eigenlijk te klein. Hans zou het mooi vinden als wij als TKW als geheel aanschuiven. Daarmee worden onze repetities “opgevuld” met extra muziek. Het bestuur vindt dit een goed idee, we gaan van de nood een deugd maken.

Verder gaan we voor Jenkins projectleden werven. Het stuk vraagt om een koor dat groter is dan wij zijn. TKN-leden hebben al aangegeven dat ze ons willen komen versterken en we gaan o.a. bij de WUR projectleden zoeken die de laatste twee maanden mee gaan repeteren. Natuurlijk hopen we daarmee ook nieuwe koorleden te werven.

We denken aan de volgende repetitieplanning. Tot de kerstvakantie Jenkins in de grondverf zetten. Januari-februari 2020 werken aan Vierne.Eind februari-maart-april Jenkins afronden samen met de projectleden.